NAV Navbar
php javascript

Geliştiriciler için - API

Madenim.org web arayüzümüzden bulabileceğiniz neredeyse her bilgiye API ile ulaşabilirsiniz. Tüm istekler application/json içerik türünü kullanır ve kullanım şekilleri oldukça sade tutulmuştur.

API servisimizle ilgili herhangi bir probleminiz olursa telegram kanalımızdan veya diğer sosyal bağlantılarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Bağlantı

Kullanım şekli:

// php kodlama diliyle bağlanmak için curl kütüphanesini kullanabilirsiniz.
function curl($url) {
	$user_agent = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; tr; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6';
	$ch = curl_init();
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $user_agent);
	$icerik = curl_exec($ch);
	curl_close($ch);
	return $icerik;
}

// Kullanım Örneği
$dizim = json_decode(curl("https://pool-eth.madenim.org/api/stats"));

// Ekrana havuzumuzun hashrate bilgisini yazdıracaktır
echo $dizim->hashrate;
// javascript kodlama diliyle bağlanmak için jquery kütüphanesini kullanabilirsiniz.
function getdata(url, callback) {
	$.ajax({
		type: "GET",
		url: url,
		success: function (veri) {
			callback(veri);
		}
	});
}
// Kullanım Örneği
$(document).ready(function () {
	getdata("https://pool-eth.madenim.org/api/stats",function(veri){

		// Ekrana havuzumuzun hashrate bilgisini yazdıracaktır
		document.write(veri["hashrate"]);
	});
});

Unutmayın, çok fazla bağlantı isteği yaparsanız bir süre bağlantınız engellenecektir.

API servislerine bir çok yazılım dili ile erişebilirsiniz fakat JSON derleme yöntemiyle sonuç alacaksınız.

Bağlantı için aşağıdaki API adresleriyle hangi havuz verilerine ulaşmak istiyorsanız ona göre bir bağlantı yöntemi hazırlayabilirsiniz.Havuz API adreslerimiz,

GET https://pool-eth.madenim.org - Ethereum

GET https://pool-etc.madenim.org - Ethereum Classic

GET https://pool-music.madenim.org - Musicoin

GET https://pool-etp.madenim.org - Metaverse (ETP)

İstatistik

Kullanım örnekleri:

// Önceki gibi curl kütüphanesiyle verileri çekelim
$dizim = json_decode(curl("https://pool-eth.madenim.org/api/stats"));

// Talih değerini çekebilmek için aşağıdaki algoritmayı uygulayabilirsiniz
// Bu algoritma ilk key değerini alır ve durur
foreach ($dizim->luck as $key => $value){break;}

// Ekrana havuzumuzun son n blok sayısı için talih değerini yazdıracaktır
echo $dizim->luck->$key->luck;

// Önceki gibi jquery kütüphanesiyle verileri çekelim
$(document).ready(function () {
	getdata("https://pool-eth.madenim.org/api/stats",function(veri){

		// Talih değerini çekebilmek için aşağıdaki algoritmayı uygulayabilirsiniz
		// Bu algoritma ilk key değerini alır ve durur
		for(key in veri['luck']){break;}
	
		// Ekrana havuzumuzun son n blok sayısı için talih değerini yazdıracaktır
		document.write(veri["luck"][key]["luck"]);
	});
});

Genel havuz bilgilerinin tamamına istatistik API servisi ile ulaşabilirsiniz.

Havuzun hash oranı ve grafik verileri, kaç madencinin bağlı olduğu, bulunan blok sayısı, havuz talih oranı ve maden hakkında ağ zorluğu gibi bilgilere ulaşılabilir.

HTTP Request

GET https://{adres}/api/stats

Json Data

Parametre Tip Açıklama
hashrate Integer Havuzun hashrate bilgisi
minersTotal Integer Havuzdaki çevrimiçi madenci sayısı
now timestamp in milliseconds API GET işlevi yanıtlandığı andaki timestamp değeri
stats->lastBlockFound timestamp En son bulunan bloğun timestamp değeri
stats->nShares Integer PPLNS havuzu için bloğun bulunmasına katkı büyüklüğü
stats->roundShares Integer Çözümlenen toplam hash boyutu
nodes->0->difficulty String Ağ zorluğu
nodes->0->height String Blok yüksekliği
nodes->0->lastBeat String Son bulunan bloğun timestamp değeri
candidatesTotal Integer Yeni bulunan blok sayısı
immatureTotal Integer İşlenmiş, vadesi gelmemiş blok sayısı
maturedTotal Integer Pay edilmiş blok sayısı
luck->n(key)->luck Integer Son (n) blok sayısı için talih oranı
luck->n(key)->uncleRate Integer Son (n) blok sayısı için kısır blok oranı
luck->n(key)->orphanRate Integer Son (n) blok sayısı için ret edilmiş blok oranı
stats->roundShares Integer Çözümlenen toplam hash boyutu
poolCharts->n->timeFormat String Grafik değerleri için zaman biçimi
poolCharts->n->x Integer Havuz grafiği timestamp değeri (x ekseni)
poolCharts->n->y Integer Havuz grafiği hashrate bilgisi (y ekseni)

Bloklar

Havuzlarımızın blok bulma verileri ve tarama servisleri için diğer bilgilere ulaşabilirsiniz.

HTTP Request

GET https://{adres}/api/blocks

Json Data

Parametre Tip
candidates->n->difficulty Integer
candidates->n->hash String
candidates->n->height Integer
candidates->n->reward String
candidates->n->shares Integer
candidates->n->timestamp Integer
candidates->n->uncle Boolean
candidates->n->uncleHeight Integer
candidates->n->orphan Boolean
candidatesTotal Integer
immature->n->difficulty Integer
immature->n->hash String
immature->n->height Integer
immature->n->reward String
immature->n->shares Integer
immature->n->timestamp Integer
immature->n->uncle Boolean
immature->n->uncleHeight Integer
immature->n->orphan Boolean
immatureTotal Integer
matured->n->difficulty Integer
matured->n->hash String
matured->n->height Integer
matured->n->reward String
matured->n->shares Integer
matured->n->timestamp Integer
matured->n->uncle Boolean
matured->n->uncleHeight Integer
matured->n->orphan Boolean
maturedTotal Integer
luck->n(key)->luck Integer
luck->n(key)->uncleRate Integer
luck->n(key)->orphanRate Integer

Ödemeler

Havuzlarımızın ödeme bilgilere ulaşabilirsiniz.

HTTP Request

GET https://{adres}/api/payments

Json Data

Parametre Tip
paymentsTotal Integer
payments->n->address String
payments->n->amount Integer
payments->n->timestamp timestamp
payments->n->tx String

Madenciler

Havuzlarımızın madenci listesine ulaşabilirsiniz.

HTTP Request

GET https://{adres}/api/miners

Json Data

Parametre Tip
hashrate Integer
minersTotal Integer
now timestamp in milliseconds
miners->{wallet}->hr Integer
miners->{wallet}->lastBeat Integer
miners->n(key, wallet)->offline Boolean

Hesap

Kendi hesabınızla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

HTTP Request

GET https://{adres}/api/accounts/{wallet}

Json Data

Parametre Tip
currentHashrate Integer
hashrate Integer
pageSize Integer
paymentsTotal Integer
payments->n->amount Integer
payments->n->timestamp Timestamp
payments->n->tx String
24hreward Integer
rewards->n->blockhash String
rewards->n->blockheight Integer
rewards->n->immature Boolean
rewards->n->percent Integer
rewards->n->reward Integer
rewards->n->timestamp Timestamp
sumrewards->n->inverval Integer
sumrewards->n->name String
sumrewards->n->offset Integer
sumrewards->n->reward Integer
roundShares Integer
stats->balance Integer
stats->blocksFound Integer
stats->lastShare Integer
stats->immature Integer
stats->pending Integer
stats->paid Integer
workersOffline Integer
workersOnline Integer
workersTotal Integer
workers->worker(key)->hr Integer
workers->worker(key)->hr2 Integer
workers->worker(key)->lastBeat Integer
workers->worker(key)->offline Integer

Hatalar

API servisimiz aşağıdaki hata kodlarını kullanır:

Hata Kodu Anlamı
404 Not Found -- Api sayfası veya Hesap bilgileri bulunamadı.